The Country’s Apple // Az ország almája

2017
130cm x 30cm x 30cm
Wood, board, plexiglass, apple // Fa, farost, plexi vitrin, alma

This exhibition was created in collaboration with Einstand. – Bánkitó Képzőművészeti Fesztivál and was exhibited during the 2017 Bánkitó Festival.
//
Ez az installáció az Einstand. – Bánkitó Képzőművészeti Fesztivál keretében jött létre. A 2017-es Bánkitó Fesztiválon volt kiállítva. 

Az installáció egyszerű elemekből áll: egy posztamens, rajta szöveg és a telején egy vitrin, amiben rohad egy alma. A szöveg a következő:

„TÁJÉKOZTATJUK, HOGY EZT A GYÜMÖLCSÖT MEGSZÜNTETTE. MAGVAS RÉSZEI MEGHIBÁSODTAK. LEGNÉLKÜLÖZHETETLENEBB ELEMEIT ÁTHELYEZTE MÁS ZÁRVATERMŐKBE. AZ ALMÁT ÁTÉPÍTJÜK ÉS A TOVÁBBIAKBAN NARANCSKÉNT FOG ÜZEMELNI.”

A vitrinben lévő alma valódi, belseje ki van vájva. A fesztivál alatt továbbrohad.

Célom felhívni a figyelmet azokra az intézkedésekre, amelyek jól funkcionáló és gyakran a társadalom számára szükséges intézményeket számolnak fel. Ezáltal nem fejlesztik sem az egészségügyet, sem a kultúrát, hanem leépítik. Ez abban nyilvánul meg, hogy a döntéshozók a közemberrel szemben kirekesztően járnak el, mivel ezek a szolgáltatások a tervek szerint csak a társadalom leggazdagabb rétegei vagy belső érdekcsoportok számára válnának megfizethető és elérhető létesítményekké, például luxusszállodákká. Viszont, mondhatni ezek a bezárások a semmiért következtek be, mivel semmire sem használták fel azóta ezeket az elhagyott épületeket; csupán üresen állnak és málladoznak. Ilyen például az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, azaz a Lipót vagy az Andrássy úti Balettintézet.

Az installációmon szereplő szöveg egy szatíra. A gyümölcs allegóriának használatával igyekszem olyan módon elvonatkoztatni a témát, hogy egyszerű abszurditása által nyilvánvalóvá váljon a néző számára, mennyire hihetetlenek és értelmetlenek ezek az intézkedések. Továbbá ez által beemelhetem a képletbe a magyarság groteszk szimbólumává érett narancsot is, amelynek asszociációs köre A tanú című film után a Fidesz emblémájának köszönhetően még tovább bővült.

Az egyik stégen elhelyezve egy „zarándok hellyé” válhat ez az installáció, ahol napról napra megfigyelhetik az emberek, hogy ez az alma valóban szépen fokozatosan rohad.

2017