The Hermeneutics of Google // Google Hermeneutikája

A művek célja érzékeltetni azt a fogalmi és képzeletbeli változást, ami az elmúlt pár évtizedben zajlott az internet és annak keresőmotorjai megjelenése következtében. Régi allegórikus festmények vannak átértelmezve úgy, hogy egy-egy szimbolikus alak helyére olyan képek vannak ömlesztve, amiket a Google elénk terjeszt, miután beírjuk ezeket az egyes fogalmakat. Természetesen akkoris, amikor az eredeti festmények elkészültek volt a művésznek és az őt behálózó hatalmi rendszernek célja és indítatása a fogalmak ilyen módon történő ábrázolására. Igazán izgalmas megfigyelni, az internet logaritmusai milyen módon tudnak értelmezi és akarnak megjeleníteni bizonyos fogalmakat, mint például a halált, a szerelmet, a háborút és a békét. Sokatmodó összehasonlítani ezt a két kort, meglátni a megjelenítések közötti éles különbségeket és hasonlóságokat.

The parts of the series // A sorozat darabjai:The Hermeneutics of Google: Rubens: The Consequences of War 1638-39 / 2018
Google Hermeneutikája: Rubens: A háború következményei 1638-39 / 2018The Hermeneutics of Google: Bellini: Piéta of Brera 1465-70 / 2018
Google hermeneutikája: Bellini: Brerai piéta 1465-70 / 2018
The Hermeneutics of Google: Batoni: The Allegory of Peace and War 1776 / 2018
Google hermeneutikája: Batoni: A béke és a háború allegóriája 1776 / 2018
The Hermeneutics of Google: Böchlin: Selfportait with Death and a Fiddle 1872 / 2018
Google hermeneutikája: Böchlin: Önarckép hegedülő halállal 1872 / 2018 The Hermeneutics of Google: Daumier: The Republic 1848 / 2018
Google hermeneutikája: Daumier: A köztársaság 1848 / 2018
The Hermeneutics of Google: Whistler: Composition in Grey and Black I 1871 / 2018
Google hermeneutikája: Whistler: Kompozíció szürkében és feketében I 1871 / 2018

Digital images / Digitális képek
2018