Submergence // Alámerülés

Digital print // Digitális nyomat
100 x 100 cm
2022

The power of the ocean can both build and destroy civilisations. Compared to the succession of human cultures, the infinite mass of water is timeless.
Christina Sharpe’s phrase “residence time” suggests that the oceans contain not only symbolically, but even physically, the traces of the thousands of slaves who drowned during colonialism, since the sodium in their bodies remains present in the ocean for millions of years.
//
Az óceán ereje egyszerre képes civilizációkat építeni és puszítani. Az egymást követő emberi kultúrákhoz képest a végtelen víz tömege időtlen. Christina Sharpe “residence time” kifejezése, arra utal, hogy az óceánok nemcsak jelképesen, hanem még fizikailag is tartalmazzák a gyarmatosítás során vízbefúlt rabszolgák ezreinek nyomát, mivel a szervezetükben található szódium évmilliókon át megmarad az óceánban.

Detail // Részlet
Detail // Részlet

Existing Prints // Létező nyomatok:
I.
100 x 100 cm
Digital print on paper // Digitális nyomat papíron